ادارات دولتی مستقر در شهرستان هویزه

ردیف
اداره / شرکت
نام و نام خانوادگی مسئول
نام و نام خانوادگی معاون
تلفن اداره
نمابر
آدرس اداره
 

۱
آبفا روستایی
جاسم منصوری مجد
محمد حمادی
۴۶۲۲۸۸۸
     ۴۶۲۴۴۵۵
     ۴۶۲۴۴۵۶
کوی نیس – خیابان شهید علم الهدی

۲
آبفا شهری
سیدطه موسوی
حمید جرفی
      ۴۶۲۲۰۰۳
۴۵۱۸ ۴۶۲
۳۷۳۸ ۴۶۲
۴۵۱۹ ۴۶۲
اهل جرف – خیابان جهادگران،        جنب میدان مقامت

۳
امام جمعه
جابر بوعذار

۴۵۲۳ ۴۶۲
۴۵۲۴ ۴۶۲
خیابان شهید حامد جرفی جنب ساختمان جدید فرمانداری

۴
امور مالیاتی
رضا ساکی
ندارد
۴۵۳۲ ۴۶۲
ندارد
سایت اداری – خیابان آیت ا… جزایری

۵
آموزش و پرورش
یوسف گلمغانی زاده
مهدی کوتی
۴۶۷۰ ۴۶۲
۳۴۸۰ ۴۶۲
۴۶۷۰ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان آیت ا… جزایری

۶
بانک تجارت
جلیل شریفی
سعید ساکی
۲۳۳۲ ۴۶۲
۲۳۳۱ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان امام رضا (ع)

۷
بانک سپه
سعید لحمیدی
رضا ساکی
۳۰۱۰ ۴۶۲
۳۴۷۵ ۴۶۲
۲۱۲۰ ۴۶۲
بازار مرکزی ، خیابان کشاورز

۸
بانک صادارات
غلامحسین جرفیان اصل
 
۲۰۵۰ ۴۶۲
۲۰۴۹ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان امام رضا (ع)

۹
بانک کشاورزی
 
عبدالنبی ساکی
مسعودساکی 
۲۴۰۱ ۴۶۲
۳۰۰۶ ۴۶۲
خیابان امام خمینی (ره)

۱۰
بانک ملت
محمد مظلومی جلالی
عادل بوعذار
۳۸۴۴ ۴۶۲
۲۳۳۴ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان امام رضا (ع)

۱۱
بانک مسکن
فرهمند
خلیل حریزاویان
۲۵۸۷ ۴۶۲
۴۶۱۶ ۴۶۲
خیابان امام رضا (ع)

۱۲
بانک ملی
محمد عابدی
 
۲۰۳۶ ۴۶۲
۲۰۳۵ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان امام رضا (ع)

۱۳
بخشداری نیسان
لفته بوعذر
 
۳۶۲۲ ۴۶۴
۳۶۲۳ ۴۶۲
رفیع – خیابان امام خمینی (ره)

۱۴
قسمت برق
حمید جرفی
ملک سلطانی
۳۶۳۷ ۴۶۲
۲۲۷۳ ۴۶۲
خیابان امام خمینی (ره)

۱۵
بهزیستی
عزیز عذاری
سهیلا ساکی
۴۶۳۶ ۴۶۲
۴۶۳۶ ۴۶۲
جاده قدیم هویزه – مزار شهدا ،     مجتمع کوثران

۱۶
بنیاد شهید و امور ایثارگران
رحیم سیاحی
محمد جلالی
۴۴۶۸ ۴۶۲
۴۴۶۹ ۴۶۲
بلوار شهید حامد جرفی                      جنب مسجد ابا عبدالله

۱۷
بنیادمسکن انقلاب اسلامی
کریم وشاهی
 
۴۶۶۶ ۴۶۲
۴۶۰۴ ۴۶۲
خیابان شهید نیسی _ روبروی دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا(س)

۱۸
دفتر پست هویزه
عباس جلالی
علی سواری
۳۸۱۶ ۴۶۲
۳۸۱۶ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان امام رضا (ع)

۱۹
تامین اجتماعی
علی فخیمی
 
۴۵۰۱ ۴۶۲
۴۵۰۱ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان آیت ا… جزایری

۲۰
تبلیغات اسلامی
میثم ساکی
 
۳۸۴۰ ۴۶۲
۳۸۴۰ ۴۶۲
اهل جرف – خیابان جهادگران

۲۱
تعاون روستایی
حسین کوتی
 
۴۵۲۵ ۴۶۲
۴۵۲۵ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان آیت ا… جزایری

۲۲
تعاون ،کار                 و رفاه اجتماعی
سعید حامدی

۴۶۱۴ ۴۶۲
۴۶۰۵ ۴۶۲
۴۶۱۴ ۴۶۲
جاده قدیم هویزه – مزار شهدا ،     مجتمع کوثران

۲۳
ثبت احوال
سیدرضا حسینی
 
۲۲۴۹ ۴۶۲
۴۳۶۱ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان امام رضا (ع)

۲۴
جهاد کشاورزی
نگرائی
رسول غرباوی
۴۴۲۹ ۴۶۲
۴۴۲۸ ۴۶۲
۲۰۲۳۱ ۴۶۲
ورودی شهر –بلوار پاسداران

۲۵
حوزه علمیه
قاسم هاشمی
 
۳۸۹۲ ۴۶۲
۴۳۸۲ ۴۶۲
کوی ساکیه – خیابان شهید علم الهدی

۲۶
دامپزشکی
رضا بهمنش
ندارد
۲۰۲۳ ۴۶۲
۴۴۴۸ ۴۶۲
سه راه ورودی شهر مسیر هویزه – رفیع

۲۷
دادگستری
زینال پور
سید هاشم موسوی
۴۵۵۰ ۴۶۲
۴۵۴۲ ۴۶۲
۴۵۴۱ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان امام رضا (ع)

۲۸
دانشگاه پیام نور
همایون ساکی حسینی
قاسم عبیداوی
۴۳۷۵ ۴۶۲
۴۳۷۵ ۴۶۲
ورودی شهر – بلوار پاسداران

۲۹
راه و شهرسازی
رضا جلالی
جواد سعیداوی 
۴۶۰۱ ۴۶۲
۴۶۰۲ ۴۶۲
جاده قدیم هویزه – مزار شهدا ،     مجتمع کوثران

۳۰
شبکه بهداشت ودرمان
عبدالعلی کوتی
 
۴۴۷۵ ۴۶۲
۴۴۷۴ ۴۶۲
۴۴۷۵ ۴۶۲
کوی نیس ، خیابان شهید نیسی

۳۱
شهرداری رفیع
دینارانی
 
۳۶۳۵ ۴۶۴
۳۲۱۷ ۴۶۴
رفیع – خیابان امام خمینی (ره)

۳۲
شورای شهر رفیع
جبار جمیلی
محمد سواری
۳۲۱۷ ۴۶۴
۳۲۱۷ ۴۶۴
رفیع – خیابان امام خمینی (ره)

۳۳
شهرداری شهر هویزه
علیرضا امین راد
فالح ساکی
۴-۲۲۸۱ ۴۶۲
۲۲۸۲ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان آیت ا… جزایری

۳۴
شورای شهر هویزه
محسن لقایی
فرشته نژاد سلامی
۲۲۲۲ ۴۶۲
۲۵۷۷ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان آیت ا… جزایری

۳۵
شورای شهرستان هویزه
محسن لقایی
نبی ساکی
۲۲۲۲ ۴۶۲
۲۵۷۷ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان آیت ا… جزایری

۳۶
شورای بخش مرکزی هویزه
احمد بوعذار
راضی مناصیر
 
 
بخشداری مرکزی هویزه

۳۷
شورای بخش نیسان
حسن بوعذار
مجاهد بوعذار
 
 
رفبع _خیابان امام خمینی (ره) بخشداری نیسان _

۳۸
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
همایون ساکی حسینی
 
 
 
ورودی شهر –بلوار پاسداران،دانشگاه پیام نور

۳۹
صنعت معدن وتجارت
سیدعیسی موسوی
 
۴۶۰۳ ۴۶۲
۴۶۰۳ ۴۶۲
جاده قدیم هویزه – مزار شهدا ،     مجتمع کوثران

۴۰
فرهنگ و ارشاد اسلامی
کاظم عابدی
 
۴۴۲۵ ۴۶۲
۴۴۲۵ ۴۶۲
اهل جرف _ بلوار شهدای هویزه

۴۱
مرکز آموزش         فنی و حرفه ای
عوده سواری
 
 
 
کوی علامه کرمی

۴۲
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
امل ساکی
 
۲۱۲۲ ۴۶۲
۲۱۲۲ ۴۶۲
اهل جرف _ بلوار شهید هاشمی

۴۳
کتابخانه عمومی
حسین ساکی
 
۲۳۲۱ ۴۶۲
۴۴۲۵ ۴۶۲
کوی ساکیه _ خیابان شهید علم الهدی

۴۴
کمیته امداد امام خمینی (ره)
حسین عفراوی
 
۲۰۱۰ ۴۶۲
 
اهل جرف

۴۵
گاز
سید قاسم یرافی
 
۴۵۷۷ ۴۶۲
۴۲۲۰ ۴۶۲
۴۰۲۰ ۴۶۲
سایت اداری – خیابان آیت ا… جزایری

۴۶
مرکز مخابرات شهدای هویزه
علی سواری
 
۲۹۵۰ ۴۶۲
۲۵۲۵ ۴۶۲
ندارد
سایت اداری – خیابان آیت ا… جزایری

۴۷
مزار شهدای هویزه
مجید چعب
 
۴۳۰۰ ۴۶۲
۴۵۰۰ ۴۶۲
جنوب هویزه ، جاده هویزه- مزار شهدا

۴۸
محیط زیست
       موسی مدحجی
محمد ساکی
۴۶۹۶ ۴۶۲
۴۶۲۴۶۹۶
کوت خیابان شهید عزیز نیسی

۴۹
ناحیه مقاومت بسیج سپاه هویزه
سالم رشید پور
خلف سواعدی
۴۴۹۶ ۴۶۲
۴۴۶۰ ۴۶۲
بلوار پاسداران – میدان بسیج

۵۰
ناحیه انتظامی
سرگرد عیدی
مهدی نگراوی
۲-۴۵۶۱ ۴۶۲
۴۵۶۳ ۴۶۲
خیابان امام خمینی (ره)

۵۱
ورزش و جوانان
الهلئی سحر
 
۲۲۸۰ ۴۶۲
۲۲۸۰ ۴۶۲
خیابان امام خمینی (ره)

۵۲
اطلاعات
*
*
۱۱۳
*
سوسنگرد

۵۳
امور اقتصادی و دارایی
جابر جلالی
لفته چلداوی
۶۳۲۵ ۴۲۲
۶۳۲۷ ۴۲۲
سوسنگرد

۵۴
اوقاف و امور خیریه
محمد شریفی
 
۶۵۲۵ ۴۲۲
۶۵۲۵ ۴۲۲
سوسنگرد

۵۵
پخش فراورده های نفتی
ابوالقاسم موذن زاده
 
۰۹۰۲ ۴۶۲
۰۹۰۱ ۴۲۲
سوسنگرد

۵۶
تعزیرات حکومتی
زهیری
 
۶۴۳۵ ۴۲۲
۶۴۳۵ ۴۲۲
سوسنگرد

۵۷
ثبت اسناد واملاک
بهنام قادریان
حسن صداوی
۰۹۰۶ ۴۲۳
۰۹۰۷ ۴۲۳
 
سوسنگرد

۵۸
شیلات و آبزیان
محمد غانمی
عبدالامیر عفراوی
۲۶۷۶ ۴۲۲
۱۶۶۲ ۴۲۲
سوسنگرد

۵۹
صندوق مهر امام رضا
باسم والی پور
 
۰۲۱۷ ۴۲۳
۰۲۱۷ ۴۲۳
سوسنگرد

۶۱
مخابرات
رضا شرفی
 
۷۷۷۷ ۴۲۲
۷۷۷۷ ۴۲۲
سوسنگرد

۶۲
منابع طبیعی
حسن بنی طرفی
عبدالامیر طرفی
۶۲۰۷ ۴۲۲
۶۲۰۸ ۴۲۲
سوسنگرد

۶۳
میراث فرهنگی و گردشگری
جاسم سواری
 
۶۱۷۱ ۴۲۲
۶۱۷۱ ۴۲۲
سوسنگرد

۶۴
نوساز ی مدارس
حیدری
عبیداوی
۰۶۱۳ ۴۲۳
۰۶۱۵ ۴۲۳
سوسنگرد

۶۵
جمیت هلال احمر
یاسر ساعدی
 
۸۹۹۲ ۴۲۲
۶۲۸۹ ۴۲۲
سوسنگرد

۶۶
هنگ مرزی
منصور عزیزی

۱۴۹۹ ۴۲۶
۱۴۹۹ ۴۲۶
سوسنگرد