اطلاعات تماس فرمانداری شهرستان هویزه

آدرس فرمانداری :
استان خوزستان – شهرستان هویزه – خیابان امام خمینی (ره) – میدان امام رضا (ع) 
 
صندوق پستی :   ۱۱۶-۶۴۴۵۱    
 
کد پستی :   ۱۶۱۸۱-۶۴۴۵۱
 
 تلفن :    ۳۶۷۸۲۷۲۷-۰۶۱  و    ۳۶۷۸۲۰۲۵-۰۶۱
 
نمابر :    ۳۶۷۸۴۴۸۸-۰۶۱
 
آدرس ایمیل فرمانداری :    Farmandari-hoveyzah@ostan-kz.ir