امروز یکشنبه ۱۱ خرداد صورت گرفت 🔷 برگزاری جلسه قرارگاه مقابله با کرونا ویروس شهرستان هویزه به روایت تصویر

۲۲