ا مدد الهی کرونا را شکست می دهیم توصیه های بهداشتی در ماه مبارک رمضان

ا مدد الهی کرونا را شکست می دهیم

توصیه های بهداشتی در ماه مبارک رمضان

۱- مواد غذایی مورد نیاز را از مراکز مجاز و با داشتن کد رهگیری وزارت بهداشت و رعایت موازین بهداشتی خریداری و تاکید میشود خرید از مراکز و محل های غیرمجاز و دستفروشان خودداری گردد.
۲- نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی داغ نباید در ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و یا ظروف یکبار مصرف نازک و به رنگ روشن و شفاف باشد.
۳ — همچنان بر رعایت فاصله فیزیکی در پیشگیری از انتقال کوید-۱۹ تاکید میشود.
۴ — ازحضور در تجمعات و مکان‌های شلوغ خودداری گردد.
۵– بطور مرتب شستشوی دست‌ها انجام گردد.
۶– استفاده از دستمال کاغذی در هنگام سرفه و عطسه در پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی.

در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی(عدم رعایت بهداشت فردی، نظافت و بهداشت محیط) موارد را به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت و یا مرکز بهداشت اطلاع رسانی شود.
🔹مردم برای غربالگری کرونا به سامانه salamat.gov.ir مراجعه کنند

۶