بازدید سرزده دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار هویزه از ادارات شهرستان و نحوه ارایه خدمات به شهروندان

بازدید سرزده دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار هویزه از ادارات شهرستان و نحوه ارایه خدمات به شهروندان

🔷 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه:
دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار شهرستان هویزه در راستای تحقق تکریم ارباب رجوع توسط ادارات بصورت سرزده از ادارات صمت، کار ،برق، گاز و آب بازدید به عمل آوردند

۶۸