بازدید فرماندار هویزه از روند ساخت وتجهیز ساختمان جدید الاحداث اداره بهزیستی شهرستان

بازدید فرماندار هویزه از روند ساخت وتجهیز ساختمان جدید الاحداث اداره بهزیستی شهرستان

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه:

🔷دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار شهرستان هویزه امروز پانزدهم/آذر از آخرین وضعیت اتمام پروژه ساخت ساختمان جدید الاحداث اداره بهزیستی بازدید به عمل آوردند

۳۴