بازدید فرماندار هویزه از پروژه ساخت ساختمان دانشگاه پیام نور

بازدید فرماندار هویزه از پروژه ساخت ساختمان دانشگاه پیام نور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه:

🔷دکترحبیب عفری مفرد فرماندارشهرستان هویزه از روند اتمام پروژه ساخت ساختمان دانشگاه پیام نور در جهت استفاده و بهربرداری از آن بازدید به عمل آوردند

۳۸