بازدید فرماندار هویزه از کوی حواله شهر هویزه

بازدید فرماندار هویزه از کوی حواله

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه:

🔷 دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار شهرستان هویزه به همراه حلفی معاون و چلداوی سرپرست شهرداری از منطقه کوی حواله شهرستان بازدید و دستورات در جهت اقدام لازم را دادند

۹۲