جلسه قرارگاه مقابله با کرونا ویروس شهرستان هویزه تشکیل شد

جلسه قرارگاه مقابله با کرونا ویروس شهرستان هویزه تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه:

🔷جلسه قرارگاه مقابله با کرونا ویروس شهرستان امروز پانزدهم/آذر به ریاست دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار و رییس قرارگاه مقابله با کرونا ویروس شهرستان هویزه تشکیل شد

🔷در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت شهرستان از لحاظ ابتلا به ویروس منحوس کرونا تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۳۰