دیدار فرماندار هویزه با مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان

دیدار فرماندار هویزه با مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان


فرماندار هویزه در راستای توسعه همکاری در جهت استفاده از ظرفیت شرکتهای نفتی با مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان دیدار کرد

🔷به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه:
دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار شهرستان هویزه در راستای توسعه همکاری در جهت استفاده از ظرفیت شرکتهای نفتی فعال در حوزه شهرستان با مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان دیدار وگفتگو کرد

🔷در این دیدار دکتر عفری مفرد گفت: مردم شهرستان هویزه مردم روزهای سخت هستند و همان هویزاویهایی که خانه و کاشانه آنها با خاک یکسان شد ولی یک وجب از خاک وطن را ندادند و امروز نام هویزه اگر بر زبان جاری شود اولین چیزی که در ذهنتان خطور می کند رشادت و ایستادگی است و این نیست مگر لطف باری تعالی و رشادتهای شهیدانی که در این را تقدیم انقلاب شدند

🔷وی افزود: اکنون تقدیر بر این است که هویزه به قطب فعالیت شرکتهای نفتی در جهت تولید و بهره وری از ثروت ملی و خدادای تبدیل شود اما در اینجا قانون به صراحت وبه زیبایی وظایفی را برای شرکتهایی که در این حوزه فعالند را پیشبینی کرده تامجاورین این سرمایه های ملی از نعمات بهرمند باشند و این یک تکلیف قانونی و اخلاقی در نزد مدیران شرکتهای نفتی باید باشد

🔷وی در ادامه گفت : شهرستان هویزه لایق خدمت است و ما انتظار داریم که شرکت نفت و گاز اروندان ودیگر شرکتهای نفتی فعال در حوزه شهرستان در بحث ادای وظایف خود نسبت به شهرستان ورود جدی داشته باشند

🔷نماینده عالی دولت در شهرستان افزود: بحث دیگر بحث اشتغال است باید همه مدیران نفتی بر این باور باشند که جوان اهل هویزه که در مجاورت میادین نفتی است بدون تردید در اولویت استخدام و بکارگیری باشد ضمن اینکه ماده ۴۷ قانون به صراحت به این امر اشاره کرده است ،من بسیار خرسندم که امروز حتی در بحث های فنی و تخصصی نفت اکنون جوانان آماده بکار در منطقه هستند همچون دوره دیده های غرب کارون که این آمادگی را دارند که در حوزه های فنی مشغول به کار شوند واین امریست بسیار مهم و نیازمند ورود هرچه سریعتر مدیران شرکتهای نفتی در جهت بکارگیری این عزیزان است

🔷وی در آخر گفت: انتظار ما این است که شرکتهای نفتی فعال در حوزه شهرستان در همه زمینه ها از ظرفیت شهرستان استفاده ودر ادای وظایف اجتماعی ادای تکلیف نمایند.

۳۷