سرهنگ دوم پاسدارحاتم عبیداوی فرمانده ناحیه مقاوت بسیج سپاه شهرستان هویزه شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه:
در این مراسم که با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدارمعین پور جانشین فرماندهی سپاه ولیعصر (عج) خوزستان، حبیب عفری مفرد سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه، سایر مسئولین شهرستان و جمعی از مردم شهید پرور هویزه تشکیل شد سرهنگ دوم پاسدار حاتم عبیداوی بعنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان هویزه معارفه و از زحمات سرهنگ دوم پاسدار ویسی پور فرماندهی سابق آن ناحیه تقدیر بعمل آمد.

۱۳