سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه،امروز از اعمال محدویت ها جهت ممانعت از حضور مردم در آرامستان ابراهیم الخلیل این شهرستان خبر داد

مردم امروز به آرامستان ابراهیم الخلیل نروند ، راهها بسته است.

سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه،امروز از اعمال محدویت ها جهت ممانعت از حضور مردم در آرامستان ابراهیم الخلیل این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه:
دکتر حبیب عفری مفرد سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه گفت: با توجه به شیوع رو به افزایش ویروس منحوس کرونا در شهرستان تقاضا دارم مردم فهیم هویزه ،دشت آزادگان ودیگر شهرها و روستاهای مجاور در آرامستان ابراهیم الخلیل برای زیارت قبور حضور پیدا نکنند.

عفری مفرد ضمن تاکید بر رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی گفت: شهرداری هویزه ،نیروی انتظامی و پلیس راه کلیه محورهای منتهی به آرامستان را بسته است. لذا از مردم فهیم هویزه ودشت آزادگان انتظار داریم که با قوای نظامی وانتظامی نهایت همکاری را داشته باشند تا شاهد به حداقل رسیدن امار مبتلایان باشیم.
➖➖➖➖➖➖

۴۳