پیگیری سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه از وضعیت پرونده های کشاورزان و دامداران خسارت دیده از سیل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه :

دکتر حبیب عفری مفرد سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه امروز در دیدار با متولیان امر پروندهای خسارت دیدگان ناشی از سیل در اداره جهاد کشاورزی شهرستان ضمن اشاره به اهتمام دولت در زمینه جبران خسارت کشاورزان و دامداران سیل زده به ویژه سیل زدگان شهرستان هویزه پرداخت خسارت وارده به کشاورزان و دامداران این شهرستان ناشی از سیل را امری ضروری دانست واز متولیان خواست در رسیدگی به پرونده های این عزیزان خسارت دیده دقت لازم به عمل آورند تا انشاءالله با همت وتلاش شما عزیزان و رسیدگی صحیح به پرونده های کشاورزان ودامداران بتوانیم این خسارت ها را جبران نماییم.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه

۷