⭕فـــــوری⭕ دکتر حبیب عفری مفرد سرپرست فرمانداری و رئیس قرارگاه مقابله با کرونا ویروس شهرستان هویزه:

⭕فـــــوری⭕

دکتر حبیب عفری مفرد سرپرست فرمانداری و رئیس قرارگاه مقابله با کرونا ویروس شهرستان هویزه:

در راستای حفظ سلامتی شهروندان عزیز هویزه و مطابق با اطلاع رسانی قبلی از اعمال محدویتهایی در شهرستان ، تاکنون اقدامات زیر صورت گرفت:

🔸 بانکها

کلیه بانکهای شهرستان در حال ارائه خدمات تنها به شهروندان بومی هستند

بانک کشاورزی که صادر کننده حواله های فروش گندم کشاورزان عزیز است مقرر گردید بصورت نوبت دهی خدمات ارائه دهد.

🔸 ورود خودرو وموتور سیکلت های غیر بومی به شهرستان

تاکنون ۶ خودرو جریمه سنگین متحمل شدند

۲۰ موتور سیکلت توقیف و روانه پارکینگ شدند

۵۰