مهمترین عناوین خبری خوراک خبرخوان خوراک اتم

🔷 در پی کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز ، دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار شهرستان هویزه به همراه رئیس و کارشناسان اداره گاز در جهت پایداری مصرف گاز شهروندان از ایستگاههای آن اداره بازدید به عمل آوردند در ادامه بخوانید
با دعوت فرماندار هویزه صورت گرفت: حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان در شهرستان با دعوت دکتر عفری مفرد ، مدیرکل ورزش وجوانان در هویزه حضور یافت و از مجموعه های ورزشی شهرستان بازدید به عمل آوردند 🔷به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه: در پی دعوت دکترحبیب عفری مفرد فرماندار شهرستان هویزه مدیرکل ورزش و جوانان استان در هویزه حاضر و از مجموعه های ورزشی شهرستان… در ادامه بخوانید
حضور فرماندار هویزه در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هویزه دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار هویزه در راستای اهمیت ماموریت حفاظت از منابع خدادادی با رئیس و پرسنل اداره منابع طبیعی دیدار کرد 🔷به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه: دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار هویزه در دیدار با رئیس وپرسنل اداره منابع طبیعی شهرستان گفت: طبیعت جنگل ها وهر آنچه شما پرسنل سختکوش ماموریت… در ادامه بخوانید
دیدار فرماندار هویزه با مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان فرماندار هویزه در راستای توسعه همکاری در جهت استفاده از ظرفیت شرکتهای نفتی با مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان دیدار کرد 🔷به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه: دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار شهرستان هویزه در راستای توسعه همکاری در جهت استفاده از ظرفیت شرکتهای نفتی فعال در حوزه شهرستان با مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان دیدار وگفتگو کرد 🔷در این دیدار… در ادامه بخوانید